Συντονιστής φορέας: LASCM – Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Π.Θ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Δημήτρης Βλάχος
Προϋπολογισμός Έργου: 599.554,85 €
Ημερομηνία Ένταξης Πράξης: 11/10/2019
Κωδικός Έργου: Τ6ΥΒΠ-00238

ΠΑΡΟΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

lascm
eketa
atlantis

ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ