Την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκε δια ζώσης συνάντηση στους χώρους του Α.Π.Θ. για δοκιμή του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες. Συγκεκριμένα δοκιμάστηκαν και εκτελέστηκαν οι παρακάτω ενέργεις:

  • Δοκιμή υποσυστήματος Χαρτογράφησης και ρομποτικής πλοήγησης 
  • Δοκιμή υποσυστήματος Αναγνώριση αντικειμένων
  • Δοκιμή υποσυστήματος Ανθρωποκεντρικής πλοήγησης
  • Συζήτηση για την ενσωμάτωση του υποσυστήματος λήψης αποφάσεων στο τελικό σύστημα
  • Δοκιμή των διεπαφών αλληλεπίδρασης κινητών ρομποτικών μονάδων

συμμετεχοντεσ φορεισ