Την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκε η 28η συνάντηση Q-CONPASS και συζητηθηκαν τα παρακάτω θέματα:

  • Ενημέρωση για την πρόοδο της ενοποίησης των υποσυστημάτων
  • Οριστικοποίηση συνάντησης στους χώρους του Α.Π.Θ.

Συμμετεχοντεσ φορεισ