Ενοποίηση των Υποσυστημάτων για την δημιουργία του τελικού ρομποτικού οχήματος. Συζήτηση των προβλημάτων που αντιμετώπισαν οι ομάδες ανάπτυξης

Συμμετεχοντες φορεις