Συνάντηση μέσω zoom meetings για την πορεία του έργου. Συγκεκριμένα συζητήθηκαν:

  • Θέματα διασύνδεσης υποσυστημάτων
  • Πορεία των ΕΕ

Συμμετέχοντες φορείς