Η δεύτερη τεχνική Επίσκεψη στην KLEEMANN έγινε την Πέμπτη 15 Οκτωμβρίου 2020.

Στόχοι της επίσκεψης ήταν η συλλογή δεδομένων Χαρτογράφισης και Πλοήγησης αλλά και σκελετικών δεδομένων για την Αναγνώριση της στάσης σώματος. Επίσης έγινε εν νέου συλλογή δεδομένων για την Αναγνώριση των Αντικειμένων των Θαλάμου των Ανελκυστήρων.