10η Τεχνική Συνάντηση Παρασκευή 28 Αυγουστου 2020 (Zoom meeting)

Θέματα Συζήτησης:

  • Ενημέρωση για την εξέλιξη των υποσυστημάτων