4η Τεχνική Συνάντηση (Zoom meeting)

Συμμετήχαν όλοι οι εταίροι. Τα Θέματα Συζήτησης ήταν:

  • Το ρομποτικό Όχημα
  • Συζήτηση για την Επίσκεψη στην KLEEMANN