Η 1η τακτική συνάντηση εργασίας του έργου Q-CONPASS πραγματοποιήθηκε στην KLEEMANN, με συμμετοχή όλων των εταίρων. Έμφαση στην συζήτηση δόθηκε στην ΕΕ1 όπου η KLEEMANN είναι υπεύθυνη και από όπου προέρχονται τα πρώτα παραδοτέα του έργου. Στην συνέχεια η KLEEMANN περιέγραψε τη δομή του πρώτου παραδοτέου του έργου Π1.1 το οποίο θα παραδοθεί κατά τον τέταρτο μήνα του έργου. Συζητήθηκε και το περιεχόμενο των άλλων δύο παραδοτέων της ΕΕ1 που ολοκληρώνονται τον έκτο μήνα του έργου:

  • Π1.2 Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και αρχιτεκτονική συστήματος και
  • Π1.3 Πλάνο Ελέγχου Ποιότητας και Διαχείρισης Κινδύνων.

Παρατίθεται και η αντζέντα της συνάντησης σε pdf.

Λήψη pdf