1η Τακτική Συνάντηση Έργου

Η 1η τακτική συνάντηση εργασίας του έργου Q-CONPASS πραγματοποιήθηκε στην KLEEMANN, με συμμετοχή όλων των εταίρων. Έμφαση στην συζήτηση δόθηκε στην ΕΕ1 όπου η KLEEMANN είναι υπεύθυνη και από όπου προέρχονται τα πρώτα παραδοτέα του έργου. Στην συνέχεια η KLEEMANN περιέγραψε τη δομή του πρώτου παραδοτέου του έργου Π1.1 το οποίο θα παραδοθεί κατά τον τέταρτο μήνα…

Περισσότερα