Στη σημερινή συνάντηση 12-11-21 έγινε συζήτηση σε θέματα: 

  • Ενσωμάτωση υποσυστημάτων DSS-εργονομίας 
  • Δεδομένα απο τους χώρους της KLEEMANN