Την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου επίσκεψη στους χώρους της KLEEMANN για την δοκιμή του συστήματος QCONPASS

QCONPASS_6th_plenary meeting_Agenda

συμμετεχοντεσ φορεισ