27η Τεχνική Συνάντηση Παρασκευή 21 Μαϊου 2021 (Zoom meeting)

Θέματα Συζήτησης:

  • Ενημέρωση όλων των εταίρων για την πορεία του remote integration (αδύνατη η συνάντηση δια ζώσης λόγω covid)
  • Αποτύπωση των καταστάσεων του ρομπότ

Συμμετεχοντεσ φορεισ