Στην συνάντηση συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

  • Integration όλων των υποσυστημάτων
  • Τεχνικές υλοποίησης της επικοινωνίας των υποσυστημάτων
  • Καθορισμός συνάντησης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εμφανίστηκαν

συμμετεχοντεσ φορεισ