21η Τεχνική Συνάντηση Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 (Zoom meeting)

Θέματα Συζήτησης:

  • Συνοπτικές παρουσιάσεις πορείας 2020