17η Τεχνική Συνάντηση Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 (Zoom meeting)

Θέματα Συζήτησης:

  • Ενημέρωση προόδου όλων των εταίρων