16η Τεχνική Συνάντηση (Zoom meeting)

Θέματα Συζήτησης:

  • Ενημέρωση όλων των εταίρων για την επίσκεψη στους χώρους της KLEEMANN
  • Αποτελέσματα απο τις καταγραφές δεδομένων