Η πρώτη τεχνική Επίσκεψη στην KLEEMANN έγινε την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020.

Στόχοι της επίσκεψης ήταν η Χαρτογράφιση του Χώρου και συλλογή δεδομένων για τα αντικείμενα των θαλάμων των ανελκυστήρων.