2η Τεχνική Συνάντηση (Zoom Meeting)

  • Συζητήθηκε το πλάνο εργασιών για τους πρώτους 12 μήνες.
  • Παρουσίαση Προόδου όλων των Εταίρων